• บัวประดับฝ้าเพดาน

  • บัวประดับผนัง

  • ฐานโคมไฟและโดม

  • เสาและหัวเสา

  • ค้ำยัน

  • ประดับผนัง และ กรอบรูป

  • ประดับยอดหลังคา

  • พนารักษ์

  • ชิ้นประดับ

  • แผ่นประดับผนัง

 

PM-021

H 14.0 x W 1.5 x L 200 cm

PM-022

H 20.0 x W 3.0 x L 200 cm

PM-023

H 15.0 x W 1.2 x L 200 cm

PM-053

H 24.0 x W 3.0 x L 200 cm

PM-060

H 20.0 x W 3.0 x L 200 cm

PM-061

H 30.0 x W 2.5 x L 200 cm

PM-069

H 30.0 x W 3.5 X L 127 cm

PM-073

H 30.0 x W 3.5 x L 145.5 cm

PM-074

H 20.0 x W 5.5 x L 200 cm

PM-077

H 40.0 W 2.0 L 120cm

PM-021

H 14.0 x W 1.5 x L 200 cm

PM-022

H 20.0 x W 3.0 x L 200 cm

PM-023

H 15.0 x W 1.2 x L 200 cm

PM-053

H 24.0 x W 3.0 x L 200 cm

PM-060

H 20.0 x W 3.0 x L 200 cm

PM-061

H 30.0 x W 2.5 x L 200 cm

PM-069

H 30.0 x W 3.5 X L 127 cm

PM-073

H 30.0 x W 3.5 x L 145.5 cm

PM-074

H 20.0 x W 5.5 x L 200 cm

PM-077

H 40.0 W 2.0 L 120cm