• บัวประดับฝ้าเพดาน

  • บัวประดับผนัง

  • ฐานโคมไฟและโดม

  • เสาและหัวเสา

  • ค้ำยัน

  • ประดับผนัง และ กรอบรูป

  • ประดับยอดหลังคา

  • พนารักษ์

  • ชิ้นประดับ

  • แผ่นประดับผนัง

 

PM-100

H 10.0 x W 1.6 x L 200 cm

PM-173

H 10.0 x W 2.5 x L 200 cm

PM-189

H 12.5 x W 2.0 x L 200 cm

PM-191

H 20.0 x W 5.0 x L 200 cm

PM-205

H 15.0 x W 2.0 x L 200 cm

PM-207

H 10.0 x W 1.5 x L 200 cm

PM-230

H 15.0 x W 1.8 x L 200 cm

PM-250

H 16.0 x W 4.0 x L 200 cm

PM-254

H 20.0 x W 2.5 x L 200 cm

PM-283

H 20.0 x W 2.5 x L 200 cm

PM-100

H 10.0 x W 1.6 x L 200 cm

PM-173

H 10.0 x W 2.5 x L 200 cm

PM-189

H 12.5 x W 2.0 x L 200 cm

PM-191

H 20.0 x W 5.0 x L 200 cm

PM-205

H 15.0 x W 2.0 x L 200 cm

PM-207

H 10.0 x W 1.5 x L 200 cm

PM-230

H 15.0 x W 1.8 x L 200 cm

PM-250

H 16.0 x W 4.0 x L 200 cm

PM-254

H 20.0 x W 2.5 x L 200 cm

PM-283

H 20.0 x W 2.5 x L 200 cm