• บัวประดับฝ้าเพดาน

  • บัวประดับผนัง

  • ฐานโคมไฟและโดม

  • เสาและหัวเสา

  • ค้ำยัน

  • ประดับผนัง และ กรอบรูป

  • ประดับยอดหลังคา

  • พนารักษ์

  • ชิ้นประดับ

  • แผ่นประดับผนัง

 

CW-01

Ø 19.0 x L 200 cm

CW-03

W 63.0 x H 42.0 cm

CW-04

W 28.0 x H 21.0 cm

CW-05

H 107.0 x W 360.0 cm

WC-01

H 7.5 x W 7.5 x L 200 cm

WC-02

H 15.5 x W 6.5 x L 200 cm

WC-03

H 15.0 x W 8.5 x L 200 cm

WC-04

H 10.0 x W 11.5 x L 200 cm

WD-01

H 19.0 x W 1.7 x L 200 cm

WP-01

H 7.2 x W 3.8 x L 200 cm

CW-01

Ø 19.0 x L 200 cm

CW-03

W 63.0 x H 42.0 cm

CW-04

W 28.0 x H 21.0 cm

CW-05

H 107.0 x W 360.0 cm

WC-01

H 7.5 x W 7.5 x L 200 cm

WC-02

H 15.5 x W 6.5 x L 200 cm

WC-03

H 15.0 x W 8.5 x L 200 cm

WC-04

H 10.0 x W 11.5 x L 200 cm

WD-01

H 19.0 x W 1.7 x L 200 cm

WD-02

H 20.0 x W 1.5 x L 200 cm

WD-03

H 23.0 x W 2.0 x L 200 cm

WD-04

H 10.0 x W 2.0 x L 210 cm

WD-06

H 36.0 x W 5.0 x L 100 cm

WD-07

H 40.0 x W 2.0 x L 100 cm

WP-01

H 7.2 x W 3.8 x L 200 cm