• บัวประดับฝ้าเพดาน

  • บัวประดับผนัง

  • ฐานโคมไฟและโดม

  • เสาและหัวเสา

  • ค้ำยัน

  • ประดับผนัง และ กรอบรูป

  • ประดับยอดหลังคา

  • พนารักษ์

  • ชิ้นประดับ

  • แผ่นประดับผนัง

 

PM-111

H 6.0 x W 2.5 x L 200 cm

PM-115

H 7.5 x W 4.0 x L 200 cm

PM-120

H 10.0 x W 3.8 x L 200 cm

PM-152

H 10.0 x W 2.2 x L 200 cm

PM-159

H 10.0 x W 3.0 x L 200 cm

PM-179

H 9.5 x W 3.5 x L 200 cm

PM-209

H 6.0 x W 2.5 x L 200 cm

PM-272

H 10.0 x W 1.5 x L 200 cm

PM-273

H 10.0 x W 2.5 x L 200 cm

PM-277

H 5.0 x W 2.5 x L 200 cm

PM-111

H 6.0 x W 2.5 x L 200 cm

PM-115

H 7.5 x W 4.0 x L 200 cm

PM-120

H 10.0 x W 3.8 x L 200 cm

PM-152

H 10.0 x W 2.2 x L 200 cm

PM-159

H 10.0 x W 3.0 x L 200 cm

PM-179

H 9.5 x W 3.5 x L 200 cm

PM-209

H 6.0 x W 2.5 x L 200 cm

PM-272

H 10.0 x W 1.5 x L 200 cm

PM-273

H 10.0 x W 2.5 x L 200 cm

PM-277

H 5.0 x W 2.5 x L 200 cm