ชื่อโครงการ : โรงเรียนนานาชาติเบิร์คลีย์
สถานที่ : บางนา-ตราด