ชื่อโครงการ : โรงแรมราวินทรา บีช รีสอร์ท แอนด์สปา
สถานที่ : จังหวัดชลบุรี